ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 14/06/2023
Διακήρυξη δημοπρασίας  για τη μίσθωση  κτιρίου για τη στέγαση και λειτουργία του Γ΄ Παραρτήματος ΚΑΠΗ στη Ν.Δημητριάδα Βόλου 14/06/2023
Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου στις Γλαφυρές για τη λειτουργία ΚΑΠΗ 14/06/2023
Διακήρυξη για την εκμίσθωση  τμήματος δημοτικής έκτασης ευρισκόμενης στη θέση του παλιού  λατομείου (Σαραντόπουλου) στην Τ.Κ.  Μικροθηβών της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου 14/06/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4627 09/06/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 9438 09/06/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4621 09/06/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3049 09/06/2023
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης: « Μελέτη Ανασύνταξης του Γ΄ Κεφαλαίου της  Πράξης Εφαρμογής Αγ. Παρασκευής» 08/06/2023
Προκήρυξη  ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 08/06/2023

Σελίδες