ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών μυοκτονίας 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) εντομοπαγίδων 06/08/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής καταστροφέα γεωργικού ελκυστήρα μάρκας KUHN 05/08/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) ρολών και σίτες παραθύρων 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καλυμμάτων για καθίσματα και πατάκια οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με τίτλο «Έκδοση δύο (2) αδειών λειτουργίας (συνεργείου και ηλεκτρολογείου βαρέων οχημάτων) που αφορούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλου στην οδό Χατζηπέτρου 5 στο Βόλο» 02/08/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καλυμμάτων για καθίσματα και πατάκια οχημάτων της Δ/νσης Πρασίνου 02/08/2019

Σελίδες