ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ - Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ - Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 01/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.ΒΟΛΟΥ - Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού κλειστού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3116 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή βυτιοφόρου ύδατος με αρ. ΚΗΙ 4627 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΙ 4526 01/03/2021

Σελίδες