ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Εργασίες καθαίρεσης εξωτερικού στεγάστρου σε κτίριο στην πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων στη Ν. Ιωνία" 28/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε αίθουσα του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου” 28/06/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 27/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά 5.000 credits 26/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Προμήθεια ιστών φωτισμού” 25/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3026 24/06/2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού" 21/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια βιβλίου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 21/06/2019
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγώνισμου για την αναθέση εκπόνησης της μελέτης:Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου 20/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ.ΝΗΕ 7157 19/06/2019

Σελίδες