ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΕΤΩΝ 2018-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας, σελιδοποίησης και βιβλιοδεσίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, ετών 2018-2022

Εκτύπωση