ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ''ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ'' (ΟΠΣΑΑ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4849/2021 (Α΄ 207)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 διενεργεί την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 111 Ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
της υπ' αρ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα:
- Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας - Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών - Ένα (1) υπάλληλο κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ή Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ταξιδεύεις τον χειμώνα; Προετοιμάσου Οδηγίες Προστασίας με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πίνακες της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2023 της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου  ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση αναπλήρωσης του Δημάρχου στα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων, αρμοδιότητας Δημάρχου
στον κ. Σαββάκη Αριστείδη, που ορίστηκε αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού-Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση ορισμού του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών,
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Διοίκησης του Δήμου Βόλου κ. Γεωργίου Τόρη , ως πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Βόλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανάκληση απόφασης ορισμού δημοτικού συμβούλου ως εντεταλμένου συμβούλου
για την εποπτεία και συντονισμό άσκησης αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης