Ο Δήμος Βόλου διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην περιοχή στη θέση «Ξηρόρεμα» και στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς.