ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «Επανάληψη πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου» 04/09/2017
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου» 21/07/2017
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση – μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες β/βαθμιας του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2017-2018 21/07/2017
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Ν.Ιωνίας 23/05/2017
Έρευνα αγοράς για την κατάθεση προσφορών για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση – μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες β/βαθμιας του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2016-2017 28/09/2016
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου – Εσπερινού Λυκείου Βόλου 25/07/2016
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 3ου Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ – Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου 25/07/2016
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 6ου ΓΕΛ Βόλου 25/07/2016
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 7ου & 9ου Γυμνασίων Βόλου 25/07/2016
Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας 25/07/2016

Σελίδες