ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσληψη καθαριστή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020 για το 9ο Γυμνάσιο Βόλου 08/11/2019
Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 7ου – 9ου Γυμνασίου Λυκείου Βόλου (Χείρωνος 53, Βόλος) 08/08/2019
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 7ου Λυκείου Βόλου 18/05/2018
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Βόλου, - 1ου /2ου ΕΠΑΛ Βόλου 18/05/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου» 27/03/2018
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου 13/10/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ (Άγιος Ονούφριος) 06/09/2017
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ «Επανάληψη πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου» 04/09/2017
Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου» 21/07/2017
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση – μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες β/βαθμιας του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2017-2018 21/07/2017

Σελίδες