ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δημοτικού Καταφυγίου» 09/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 09/12/2019
Προκήρυξη Συνοπτικου Διαγονισμου για την προμήθεια με τίτλο: ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ¨ 09/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Προμήθεια δύο (2) USB token” 05/12/2019
Προκήρυξη συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 04/12/2019
Προκήρυξη συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» 04/12/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής πλυντηρίου οχημάτων 03/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 2965 03/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΙ 4606 02/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140257 29/11/2019

Σελίδες