ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τοπάλη 12 – Δημητριάδος   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση αλλαγής αντιδημάρχων
 «Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι»  Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος , Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι» Γάτος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2024
για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2024
  για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα λαϊκών αγορών για το δίμηνο από 1 ΜΑΡΤΙΟΥ έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών δεκαέξι (16) συνολικά υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων
και συγκεκριμένα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ''ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ'' (ΟΠΣΑΑ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4849/2021 (Α΄ 207)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 διενεργεί την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 111 Ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
της υπ' αρ.