ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη 02/02/2016
Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός βενζινοκίνητου κονταροπρίονου 01/02/2016
Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός μηχανήματος κοπής γκαζόν 01/02/2016
Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός χορτοκοπτικού μηχανήματος 01/02/2016
Έρευνα αγοράς για καύσιμη ύλη – παραφινέλαιο για τις ανάγκες Αφής Καντηλιών της Δ/νσης Κοιμητηρίων 08/12/2015
Έρευνα αγοράς για Βρύσες μισής ίντσας για τη Δ/νση Κοιμητηρίων 02/12/2015
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος για τη Δ/νση ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 01/12/2015
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος 27/11/2015
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος, με δραστική ουσία glyfosate 36%, για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 16/11/2015
03/11/2015

Σελίδες