ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Προμήθεια χημικού υλικού ( απολυμαντικά, χημικά) Καθ/τας » 10/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ MAN με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3044 της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δ.Ε ΒΟΛΟΥ 10/12/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΥ 9244 08/12/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΥ 9244 03/12/2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΗ 2964 03/12/2020
Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου 3ου & 9ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας 03/12/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Εργασίες ταφών –εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου» 02/12/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 02/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ HYUNDAI με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3034 της Δ/νσης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΥ 01/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ FIAT με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3018 της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 01/12/2020

Σελίδες