ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δ/νσης Καθ/τος” 17/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και VHF » 16/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Αγριάς” 16/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3009 13/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12/12/2019
Προμήθεια ειδών γραφείου 11/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 71531 11/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Καθαρισμοί λοιπών χώρων » 10/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΙ 8494 09/12/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3027 09/12/2019

Σελίδες