ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου με αρ. ΚΗΙ 8486 05/09/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων" 04/09/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή γεωργικού ελκυστήρα με αρ. ΑΜ 56308 04/09/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 132081 03/09/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την πιστοποίηση ψαλιδωτής ανυψωτικής γέφυρας οχημάτων RAV725 03/09/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρων με αρ.ΚΗΗ 3026, ΚΗΗ 3025, ΚΗΗ 3027, ΚΗΟ 9339, ΚΗΗ 2989, ΚΗΗ 2999 03/09/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 6062 02/09/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3117 02/09/2019
ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 29/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ VOLVO με Αρ. Κυκλ. ΚΗΙ 4627 της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΥ 28/08/2019

Σελίδες