ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ένσταση για παραβάσεις ΚΟΚ & ΣΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. ο παραβάτης έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί εντός τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του εντύπου ένστασης που χορηγεί η υπηρεσία. Ο παραβάτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δίνεται απάντηση αναφορικά με την έκβαση της ένστασης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κατάθεσή της στη γραμματεία (τηλ. 2421023023). 

Προκειμένου να εξεταστεί η ένσταση απαιτείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η ταυτότητα του οδηγού και η πράξη παράβασης σε φωτοαντίγραφα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αιτιολογεί τις αντιρρήσεις που προβάλλονται.

Για περιπτώσεις αμφισβήτησης παλαιοτέρων παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, δεν ισχύει η συγκεκριμένη διαδικασία (υποβολής ένστασης) και ο οφειλέτης πρέπει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

 

Θέσεις στάθμευσης δικύκλων

Για τη διασφάλιση της ευταξίας της πόλης και την αποτροπή παράνομης στάθμευσης δικύκλων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, οριοθετήθηκαν συγκεκριμένα σημεία  στο κέντρο της πόλης για τη στάθμευση αποκλειστικά μοτοποδηλάτων

  • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (MOTO)
  • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

 

Πληρωμή προστίμου Δημοτικής Αστυνομίας

Η πληρωμή των εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης μπορεί να γίνει:

  • Στο ταμείο του Δήμου Βόλου από Δευτέρα έως Παρασκευή
  • Στα ΕΛ.ΤΑ. Απαραιτήτως στο έντυπο της ταχυδρομικής επιταγής ο αποστολέας πρέπει να σημειώσει:
  1. Αριθμό πινακίδας οχήματος
  2. Αριθμό της κλήσης
  3. Ημερομηνία παράβασης
  4. Διεύθυνση κατοικίας του
  5. Α.Φ.Μ.
  • Σε τράπεζα

 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ)

Στο κέντρο της πόλης λειτουργεί Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ), το οποίο αστυνομεύεται από τη Δημοτική Αστυνομία τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Στο Σ.Ε.Σ. μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα όσοι είναι κάτοχοι της κάρτας μονίμου κατοίκου, καθώς και οποιοδήποτε όχημα, αρκεί να έχει προμηθευτεί το κατάλληλο εισιτήριο (τύπου «ξυστό»).

Εισιτήρια τύπου "ξυστό" πωλούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,  καθώς επίσης και από περίπτερα, βιβλιοπωλεία, ψιλικατζίδικα, κτλ.