ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δήμος Βόλου

Τηλεφωνικό Κέντρο
Πληροφορίες

2421350100
2421350103

Δήμος Βόλου

Γραφείο Πρωτοκόλλου

2421350149
2421350150
2421350196

Δήμος Βόλου

Γραφείο Επικοινωνίας Πολιτών (λειτουργεί 09:00-13:00)

15242

Δήμος Βόλου

Φωνητική Πύλη

2421350226

Δήμος Βόλου

Γραμματεία Δημάρχου

2421350173
2421350174

Δήμος Βόλου

Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

2421353220

Δήμος Βόλου

FAX

2421350175

Δήμος Βόλου

Ιδιαίτερος Γραμματέας

2421350176

Δήμος Βόλου

Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής

2421350178

Δήμος Βόλου

Γραφείο Τύπου

2421350178

Δήμος Βόλου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

2421350131

Δήμος Βόλου

Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας –Αλληλεγγύης- Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων

2421353165

Δήμος Βόλου

Αντιδήμαρχος Παιδείας - Εκπαίδευσης

2421028517, εσωτερικό 4

Δήμος Βόλου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Μουσείων

2421353220

Δήμος Βόλου

 Αντιδήμαρχος περιφερειακών ενοτήτων (πλην Δ-Ε Ν. Ιωνίας),

24213-53103 Γραμματεία
24213-53138 ΓΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Κ.
24283-50334 Νέα Αγχίαλο
24283-50100, 1 Πορταριά
24213-53501 Ιωλκού
24280-99150 Mακρινίτσα
24283-50055 Αγριά
24280-86995 Αρτέμιδα

Δήμος Βόλου

Αντιδήμαρχος Ν. Ιωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων

24213-53100 Ν.Ιωνία
2421095720
2421095721

Δήμος Βόλου

Αντιδήμαρχος Τουρισμού 

2421030930
2421030940

Δήμος Βόλου Aντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού 2421091047
Δήμος Βόλου

Δ/νση Αθλητισμού και Εθελοντισμού
Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου

2421071770

Δήμος Βόλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

2421350180

Δήμος Βόλου

Γραφείο Δ.Σ. 

2421350206-8,
242135295

Δήμος Βόλου

Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Γραμματεία  Νομικού Συμβούλου

2421350184, 222, 192

2421350224, 191

Γενική Διεύθυνση 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2421356887

2421356889

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης  (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος)

τηλεφωνικός κατάλογος 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος)

2421037513

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημοτολόγιο και Μητρώο Αρρένων (ενημέρωση κοινού) (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 

2421025536

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ληξιαρχείο (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος) 

2421021691

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Αλλοδαπών (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος)

2421039828

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστααμένη Διεύθυνσης

2421350-126

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων

2421350-199

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

2421350-108-110, 112-115, 130, 152

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λογιστηρίου

2421350-137, 138, 139, 140, 142, 143, 194, 247

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μισθοδοσίας

2421350-116-118, 141, 217

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ταμείου

2421350-154-158, 160, 248-249

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμηθειών

2421350-101, 104-106, 117, 119, 133, 165, 193, 239, 294

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διπλογραφικού

2421350- 166, 185, 246, 204

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοτικής Περιουσίας

2421353-109, 117, 127-128

2421084155

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αποθήκης

2421353-101
2421353-110

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων ΔΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

2421353-113

Διεύθυνση Κοιμητηρίων

Κοιμητήριο

2421095720 - 21

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθημερινότητας

2421355649

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2421355601

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρωτόκολλο - Γραμματεία Τ.Υ.

2421355620
2421355622

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικής Διαχείρισης

2421355603  και  604
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Οδοποιίας

Προϊστάμενος: 2421355642
Γραμματεία: 2421355645

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Κτιρίων-Υπαίθριων χώρων

Προϊστάμενος: 2421355628

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων    

Προϊστάμενος: 2421355681

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Συντηρήσεων

Προϊστάμενος: 2421025614

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

2421064931

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Φωτινής Σηματοδότησης

2421353191

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Βιώσιμης
Κινητικότητας και Κυκλοφοριακών Θεμάτων

 

2421356825, 2421356842

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2421356821

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Πρωτόκολλο

2421356812

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Γραφείο Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών

2421356804 & 5, 7, 8, 10, 11, 26

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου

2421356822 & 24, 32, 36, 30, 29, 37, 13, 41
 

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Αρχείο Πολεοδομίας

2421356814 & 15, 17, 19
 

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος: 2421356853
& 56, 57, 59, 61, 62, 65, 49

Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας

Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος: 2421356876
2421356880 & 73, 02
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 2421356847
Πρωτόκολλο: 2421356834

Διεύθυνση Καθαριότητας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

2421353177
2421353178

Διεύθυνση Καθαριότητας Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής- Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Ζώων Συντροφιάς
2421353177
2421353178

Διεύθυνση Καθαριότητας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2421353185

Διεύθυνση Καθαριότητας

Γραμματεία

2421353170
2421353171

Διεύθυνση Καθαριότητας

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων

2421353176

Διεύθυνση Καθαριότητας

Συντήρησης Μηχανικών Μέσων

2421353186

Διεύθυνση Πρασίνου

Αντιδήμαρχος  Πρασίνου

2421353258

Διεύθυνση Πρασίνου Διευθυντής 2421353267
Διεύθυνση Πρασίνου Προύσης 22,   Νέα Ιωνία

24210 66783
24213 53139
24210 86330
24213 53271
24213 53264 
24213 53263
24213 53257
24213 53273
24213 53256 
24213 53272

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακού
Μετασχηματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων έργων
2421356858
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2421356891

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

2421356883, 6, 7, 90

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας

2421356888
2421356884

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Περιβάλλοντος

2421356882
2421356892

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Απάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

2421353200, 2421353202, 2421353204, 2421353205, 2421353206, 2421353208, 2421353209
2421350128-9

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 2421097670

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου

2421353254

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Τουρισμού

2421030930
2421030940

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορίου

2421353251
2421353254
2421353262

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

2421353267

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Αλιείας

2421353250

ΚΕΠ πρώην Νομαρχίας 

2ας Νοεμβρίου – Γάτσου

2421031435

ΚΕΠ Αγριάς 

Λ.Δημοκρατίας 94Α-Πηλίου

2428350530
2428091586

ΚΕΠ Αγχιάλου

Δημαρχείο Αγχιάλου

2428350335

ΚΕΠ Αισωνίας    

Δημαρχείο Αισωνίας

2421353605
2421091349

ΚΕΠ Αρτέμιδας    

Άνω Λεχώνια

2428350520
2428093279

ΚΕΠ Ιωλκού    

Δημαρχείο Ιωλκού

2421353520
2421353522
fax 2421353503

ΚΕΠ Νέας Ιωνίας    

Νικομηδείας 2

2421091315

ΚΕΠ Πορταριάς    

Δημαρχείο Πορταριάς

2428350112
2428350113