ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL

Πολυμενίδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Κοιμητήριο Βόλου – θέση Κούκος –Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας

2421095720

koukos0@gmail.com

Μάνου Θεανώ

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 

 

 

Πολυμενίδης Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης και Κατασκευής Έργων

 

 

 

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων είναι αρμόδια  για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Κοιμητηρίων του πρώην διαδημοτικού συνδέσμου κοιμητηρίων των πρώην Δήμων Βόλου και  Νέας Ιωνίας. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας Κοιμητηρίων.
  • Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
  • Μεριμνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια, την καθαριότητα και ευπρέπεια των εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Κοιμητηρίων
  • Διενεργεί τις ημερήσιες εισπράξεις και αποδίδει αυτές στο ταμείο του Δήμου.
  • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τα Κοιμητήρια και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.