ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας 

 

Ταχυδρομική Δ/νση: Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας: Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, Τ.Κ. 38333, Ισόγειο, Βόλος.

 

Στοιχεία Προϊσταμένων

- Ελένη Μπακογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δ. Βόλου. Τηλ:2421356876

- Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α, Αν. Προϊστάμενος τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας Δ. Βόλου. Τηλ:2421356873

 

Τηλέφωνα και Οργανόγραμμα Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας

Προϊσταμένη Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας:

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

Τηλέφωνο

Ελένη Μπακογιάννη

2421356876

 

Γραμματειακή Υποστήριξη - Αρμοδιότητες Τμήματος:

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση και τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

Τηλέφωνο

Email

fax

Ασημίνα Καραγεωργοπούλου

Μαρία Γώγου

2421356874

2421356834

volosmobility@gmail.com

2421024226

 

Τμήμα Στάθμευσης - Αρμοδιότητες Τμήματος:

 • Επιμελείται της διαμόρφωσης προτάσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων επίλυσης προβλημάτων στάθμευσης
 • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 • Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
 • Εκδίδει τις κάρτες μονίμων κατοίκων, ΑμεΑ και επαγγελματιών, παραλαμβάνοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και τηρεί σχετικό αρχείο μονίμων κατοίκων
   

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

Τηλέφωνο

Θέση

Βασίλειος Σγουρής

2421356848

Υπάλληλος Τμήματος

Μαρία Θεοδώρου

2421356802

Υπάλληλος Τμήματος

 

Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών- Αρμοδιότητες Τμήματος:

 • Εισηγείται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς τα αρμόδια όργανα εφαρμόζοντας την σχετική διαδικασία.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή των μελετών και αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και την προστασία του δημόσιου χώρου.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή της Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλης μελέτης κυκλοφοριακού / μεταφορικού αντικειμένου.
 • Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
 • Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τη μελέτη για την τοποθέτηση πινακίδων, την αρίθμηση κτισμάτων κ.λ.π. και τηρεί αρχείο ονομασίας οδών και πλατειών και αρίθμησης οικιών.
 • Είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση πινακίδων καθέτου σημάνσεως των οδών σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, καθώς και για τη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου καθέτου σημάνσεως.
   

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

Τηλέφωνο

Θέση

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

2421356873

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Αντωνία Ξυπολύτου

2421356837

Υπάλληλος Τμήματος

Ελένη Ψυχούλη

2421356880

Υπάλληλος Τμήματος

 

Αιτήσεις για θέματα στάθμευσης και κυκλοφορίας

Ενημερωθείτε για τις Αιτήσεις για θέματα στάθμευσης και κυκλοφορίας εδώ.