Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

 

Προϊστάμενος: Παπαδόπουλος Ευγένιος

Διεύθυνση: Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης

Τηλ.: 2421021664
 

α. Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευνών

- Αρμοδιότητες Μουσείων και Συλλογών

- Αρμοδιότητες Ιστορικών Ερευνών

- Αρμοδιότητες Προβολής και Εκδηλώσεων

- Αρμοδιότητες Διοικητικής Μέριμνας, Παραγωγής και Διακίνησης Προϊόντων

β. Τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Τεκμηρίωσης

- Αρμοδιότητες Πρόσκτησης, Συντήρησης και Διαχείρισης Υλικού

- Αρμοδιότητες Διοικητικής Μέριμνας, Διάθεσης και Προβολής του Υλικού