ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Προβιά Ελένη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μικρασιατών 81 κτίριο Σπίρερ Βόλος

2421355601

gtexn@volos-city.gr

Αρέθας Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Κτιρίων – Υπαίθριων Χώρων

Μικρασιατών 81 κτίριο Σπίρερ Βόλος

2421355628

i.arethas@volos-city.gr

Χριστοδούλου Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων

Κτίριο “VolosInfo” Γρ.Λαμπράκη με Σέκερη – Βόλος

2421025614

syntir@volos-city.gr

Αγαθός Θεόδωρος

Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού

Χατζηπέτρου 5 με Νικολαϊδη Νεάπολη Βόλος

2421064931

th.agathos@volos-city.gr

Τατάκος Κων/νος

Προϊστάμενος Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης

Χατζηπέτρου 5 με Νικολαϊδη -  Νεάπολη – Βόλος

2421353191

k.tatakos@volos-city.gr

Παπακυρίτσης Θεόδωρος 

Προϊστάμενος Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

2421355680

th.papakyritsis@volos-city.gr

Δεδούσης Σωτήρης

Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

2421355642

odop@volos-city.gr   

Ελένη Προβιά

Προϊσταμένη Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

2421355603

gtexn@volos-city.gr

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά για έκδοση εγγράφων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από τη λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

Βλάβες Οδοστρώματος (λακκούβες κλπ)

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών

Αφορά τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και τοποθέτηση καθρεπτών. Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση έντυπη

Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων

Για την τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων απαιτείται:

  1. Έντυπη αίτηση

Κατασκευή πεζοδρομίων και συντήρηση υπαίθριων χώρων

Για την κατασκευή πεζοδρομίων απαιτείται:

  1. Αίτηση
  2. Τοπογραφικό
  3. Διάγραμμα κάλυψης
  4. Φύλλο Άδειας

Για την κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.) απαιτείται:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού

Αποστολή ψηφιακής αίτησης για “Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού”. 

Βεβαιώσεις αρίθμησης οδών

Για την έκδοση βεβαίωσης απαιτείται: 

  1. Έντυπη αίτηση

Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

Για την έκδοση βεβαίωσης απαιτείται:

  1. Έντυπη αίτηση