ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Δείτε και υιοθετήστε κάποιο από τα υπόλοιπα σκυλάκια του καταφυγίου μας

Φιλικοί σκύλοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Υιοθετήθηκε

 

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Υιοθετήθηκε

Υιοθετήθηκε

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

33

34

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47