ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊσταμένη: Κουπριντζιώτου Παναγιώτα, Κτίριο Υγειονομικού, 2ας Νοεμβρίου 129, 2421353140     

 

Βαριάς Αναπηρίας

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353142

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% 
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ, Α.Μ.Κ.Α.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.

 

Τυφλότητας 

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353152

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ
 • ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ ή ΟΤΕ
 • Α.Φ.Μ.
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΑΠΟΚΚΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.

 

Αιματολογικά

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353152

Δικαιολογητικά:

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΦΜ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • ΑΜΚΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 67% ΚΑΙ ΓΙΑ AIDS 50%
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Κίνησης 

Υπεύθυνος υπάλληλος: 2421353152

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ
 • Α.Φ.Μ.
 • ΑΜΚΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

Παραπληγικών Δημοσίου

Υπεύθυνος υπάλληλος: , 2421353152

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑΕ
 • ΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Β.Ν.Κ.

Υπεύθυνος υπάλληλος:, 2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ)
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΦΜ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 18οετος ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

 

Κωφαλαλίας

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΦΜ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΕΩΣ 65ο ΕΤΟΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Παραπληγικών Ανασφάλιστων

Υπεύθυνος υπάλληλος: 2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ  ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
 • ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

Ομογενών Προσφύγων

Υπεύθυνος υπάλληλος: 2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

Στεγαστικής Συνδρομής

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
 • ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΟΓΑ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
 • ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ,
 • ΑΜΚΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

Επίδομα Χανσενικών

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353153

 

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Υπεύθυνος υπάλληλος:  2421353153

Δικαιολογητικά:

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

Αιτήσεις Επιδόματος ΚΕΑ, Βεβαιώσεις για Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Υπεύθυνος υπάλληλος: Δήμου Κατερίνα, 2421353149

 

Κοινωνικές Έρευνες

Βόντζου: 2421353146
Ηλιοπούλου: 2421353145

 

Εισαγωγές Ανηλίκων σε Ιδρύματα

Βόντζου: 2421353146
Ηλιοπούλου: 2421353145

 

Επιλογή Δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου-ΦαρμακείουΛειτουργούς

Βόντζου: 2421353146
Ηλιοπούλου: 2421353145

 

Συμβουλευτική από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς

Βόντζου: 2421353146
Ηλιοπούλου: 2421353145

 

Τ.Ε.Β.Α Ταμείο επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων

Μαρούγκα Όλγα, 2421353141

 

Κοινωνικά Προγράμματα (Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο)

Κασαπλέρη Μ., 2421353154 

 

Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών

Καλτσά Ειρήνη, 2421353156

 

Έλεγχος Προϋπολογισμού-Ισολογισμού Ιδρυμάτων και Φιλανθρωπικών Σωματείων

Καλτσά Ειρήνη, 2421353156

 

Θεώρηση Βιβλίων κα Στοιχείων Φιλανθρωπικών Σωματείων

Καλτσά Ειρήνη, 2421353156