ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2021-2027

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4381/10-7-2023 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Θεσσαλίας «2021-2027» για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ) του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027, ο Δήμος Βόλου σχεδίασε και υπέβαλλε μία Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Η «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027», προϋπολογισμού συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 32.728.000€, εγκρίθηκε με την με αριθμ. 8860-15/12/2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ+).

Στόχος της ΣΒΑΑ είναι η «αναζωογόνηση της νοτιοδυτικής περιοχής της πόλης του Βόλου μέσω της αναβάθμισης του αστικού χώρου, της δημιουργίας πράσινων υποδομών και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την κοινωνική ενδυνάμωση των κατοίκων» μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η  περιοχή θα αποκτήσει μια νέα φυσιογνωμία που θα βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων της και θα αναβαθμίσει ταυτόχρονα την ταυτότητα και το περιβάλλον όλης της πόλης

Η  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Βόλου 2021-2027 θα εφαρμοστεί  συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεαπολέως, των Αγίων Αναργύρων και των Παλαιών, μέχρι και την Πλατεία Ρήγα Φεραίου. Η περιοχή που επιλέχθηκε συγκεντρώνει τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ως προτεραιότητα την περιοχή που περιλαμβάνει τις δύο εισόδους της πόλης τόσο από την οδό Αθηνών, όσο και από την οδό Λαρίσης και περικλείεται από τις οδούς  Ύδρας - όριο σχεδίου πόλης – Ιερολοχιτών – Ζάχου –Φερών – Μελούνας – Λαμπράκη – Παπαδιαμάντη – Ξενοφώντος – Δημητριάδος – κυκλικός κόμβος Δημαρχείου – Αργοναυτών – Πυράσσου– Μητρ. Γρηγορίου – Βότση – Κιλκίς – Σκρα – Ζάχου –παραλιακό μέτωπο – Αθηνών – Καλιγά – Κορωνίου – Λάζου – Ύδρας .

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής είναι ότι αποτελεί την είσοδο της πόλης του Βόλου, τόσο από την οδό Αθηνών, όσο και από την οδό Λαρίσης. Η συνοικία της Νεάπολης αποτελεί μια περιοχή μεικτών χρήσεων. Από την ανατολική πλευρά της οδού Αθηνών χωροθετούνται ήδη και πρόκειται να υλοποιηθούν, έργα σημαντικής εμβέλειας. Από τη μία, το Μουσείο της Αργούς,το οποίο θα αποτελεί ένα σύγχρονο και επιβλητικό κτίριο καιστη συνέχεια, η ανάπλαση του Πολυλειτουργικού Πάρκου Πεδίου Άρεως, θα δημιουργήσουν μια δυναμική στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως στόχο την λειτουργική ένωση με τις γειτονικές οικιστικές περιοχές. Η περιοχή των Αγίων Αναργύρων εκτείνεται βόρεια της οδού Λαρίσης και αποτελεί μία περιοχή με βασική χρήση την κατοικία. Τέλος, η περιοχή των Παλαιών με κατοικίες, σχολεία, μουσεία (Πλινθοκεραμοποιίο Τσαλαπάτα και Μουσείο της Πόλης), πολυκινηματογράφο, δημοτικές υπηρεσίες (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, Job Center,κα), μικρούς χώρους πρασίνου, πλατείες, πολλές μικρές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των αστικών ιστών των περιοχών Αγ. Αναργύρων και Νεάπολης με το κέντρο της πόλης του Βόλου.

Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

α) την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,

β) την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και

γ) την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της φτώχειας.

Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ είναι οι εξής:

 • Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς
 • Ανάπλασης του Πολυλειτουργικού Πάρκου Πεδίου Άρεως
 • Αναβάθμιση δικτύου ομβρίων περιοχής κυκλικών κόμβων Δημαρχείου και Τελωνείου
 • Διαμόρφωση τμήματος της οδού Σέκερη και Χέυδεν σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατοδρόμου
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 18ου- 29ου Δημοτικών Σχολείων & 10ου και 32ου Νηπιαγωγείων Βόλου
 • Διαμόρφωση πεζοδρομίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατόδρομου στην περιοχή Νεάπολη
 • Νέο κτήριο βιβλιοθήκης στο ΚΔΑΠ Νεάπολης
 • Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι – Νεάπολη
 • Διαμόρφωση περίφραξης και περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Διαμόρφωση ελαφρά υπερυψωμένων τμημάτων πεζοδιαβάσεων περιοχής κόμβων
 • Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 1272 στη Νεάπολη
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης
 • Hotspot Νεάπολης,
 • Γραφείο Απασχόλησης (Job Center),
 • Γραφείο Επιχειρείν

Η τελική  στρατηγική της ΒΑΑ προέκυψε μετά από ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και τους δημότες του Βόλου. Κατά το σχεδιασμό της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συσκέψεις μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συναντήσεις με τοπικούς φορείς (ΟΜΒ, Εμπορικό Σύλλογο, Εμπορικό Επιμελητήριο Μαγησίας, ΔΕΥΑΜΒ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε τοπικούς φορείς, διενεργήθηκε έρευνα στους κατοίκους του Δήμου Βόλου, ενώ πραγματοποιήθηκε διευρυμένη διαβούλευση  με τη συμμετοχή διάφορων οικονομικοκοινωνικών φορέων της πόλης. Στόχος της διευρυμένης διαβούλευσης ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ανά περιοχή του Δήμου, ο προσδιορισμός μίας συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης και η καταγραφή αναγκών και προτάσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εταίρων για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν της ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στην περιοχή παρέμβασης.

Στην  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου 2021-2027 περιλαμβάνεται και η Ομάδα Διακυβέρνησης της Αστικής Αρχής που απαρτίζεται από στελέχη του Δήμου Βόλου με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς και εκπροσώπους φορέων, με στόχο:

 • Το συντονισμό του σχεδιασμού της στρατηγικής και την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία.
 • Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της στρατηγικής.
 • Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής.
 • Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης.   

 

ΣΒΑΑ ΒΟΛΟΥ 2021-2027

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΑ ΔHMOY ΒOΛΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΑ 2021-2027