ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2021-2027

«Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027»
 

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζει στο Δημαρχείο Βόλου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα «Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023  και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΑ 2021-2027