ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών των ακτών, της παρακολούθησης, αδειοδότησης και εποπτείας των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή και έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ανωτέρω αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

 

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL

Κοντού Μαρία

Αναπληρώτρια  Διευθύντρια

Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446

2421353254

m.kontou@volos-city.gr

Παπαμακάριος Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού

Κτίριο Βόλος INFO -  Γρ.Λαμπράκη με Σέκερη

2421030930, 2421030940

infovolos@gmail.com

Κοντού Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου

Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446

2421353251

2421353254

2421353262

m.kontou@volos-city.gr

Πολυχρονίδης Κων/νος

Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446

2421353267

k.polychronidis@volos-city.gr

Κεχαϊδου Αρετή

Προϊστάμενος Τμήματος  Αλιείας

Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη, Κτίριο Μεταξουργείο, Νέα Ιωνία Βόλου, 38446

2421353250

a.kechaidou@volos-city.gr

 

Τμήμα Εμπορίου

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εμπορίου είναι:

 • Διαγραφές, Ανανεώσεις, μεταβιβάσεις  αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Νέες άδειες, ανανεώσεις διαγραφές παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Νέες άδειες , ανανεώσεις παραγωγών πωλητών Βιολογικών αγορών. Χορηγήσεις νέων αδειών - ανανεώσεις στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου-διαγραφές υπαίθριου εμπορίου. Ετήσιες βεβαιώσεις δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Αδειες συμμετοχής σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις- παζάρια.
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση και καταγραφή λαϊκών αγορών, καθημερινός έλεγχος και παρακολούθηση. Καταχώρηση στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιφερειακής αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) στοιχείων των αδειών.
 • Ανάληψη των  αρμοδιοτήτων χορήγησης - ανανέωσης αδειών υπαίθριου(πλανόδιο-στάσιμο) παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και ταυτόχρονη μεταφορά σχετικού αρχείου
 • Χορηγήσεις αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων- Χορηγήσεις αδειών - γνωστοποιήσεις λειτουργίας ΚΥΕ. Αναγγελίες άσκησης επαγγέλματος κομμωτών- τεχνιτών νυχιών.
 • Εισηγήσεις για ανάκληση αδειών - αφαίρεση αδειών λειτουργίας μουσικής. Προσωρινές αφαιρέσεις αδειών - προσωρινές διακοπές λειτουργίας ΚΥΕ- Κυρώσεις σε ΚΥΕ σύμφωνα με τον Ν.4442/2016.
 • Χορήγηση αδειών διενέργειας διαφημίσεων σε αστικά-υπεραστικά λεωφορεία των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου Ν.2963/2001.
 • Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.
 • Διαπιστωτικές πράξεις εκμίσθωσης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Καταργήσεις θέσεων περιπτέρων-Ανακλήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων τα οποία συνεχίζουν την λειτουργία τους έως την λήξη της επαγγελματικής μίσθωσης.

 

Τμήμα Τουρισμού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τουρισμού είναι:

 • Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
 • Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων και παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
 • Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους ΟΤΑ του προορισμού καθώς και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού προκειμένου να αναπτυχθούν κοινές δράσεις τουριστικής προβολής.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής, όπως γραφείου πληροφόρησης επισκεπτών ( VOLOS INFO ) και λοιπών σημείων πληροφόρησης.
 • Μεριμνά για την οργάνωση, εξοπλισμό και συντήρηση των ακτών κολύμβησης και την τήρηση όλων των διαδικασιών και ενεργειών για την απονομή των γαλάζιων σημαιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://volosinfo.gr/
https://www.facebook.com/VolosInfoCentre/
https://www.instagram.com/volospeliongreece/

 

 

 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αργοτικής Ανάπτυξης είναι:

 • Έκδοση βεβαιώσεων (αγροτικές άδειες στρατευμένων, απόσταξης στεμφύλων, μετακίνησης κτηνοτρόφων, )
 • Τήρηση διαδικασίας επιβολής ή μη των διοικητικών προστίμων για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία ολοκλήρωσης για την είσπραξη δικαιωμάτων βοσκής.
 • Ενημέρωση Δημοτικών Ενοτήτων για πρόγραμμα δακοκτονίας κάθε περιοχής.
 • Αποστολή ανακοινώσεων στις δημοτικές ενότητες για κάθε αγροτικού ενδιαφέροντος ζητήματα προς γνώση των δημοτών.
 • Έκδοση δελτίων τύπου όταν χρειάστηκε για διάφορα ζητήματα (ζημιές στις καλλιέργειες & διαδικασία ΕΛΓΑ, προγράμματα νέων αγροτών και βιολογικών καλλιεργειών, κ.λ.π.)
 • Θεωρήσεις μεταβιβάσεων μελισσοσμηνών.

 

Τμήμα Αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας δεν ασκεί καμιά αρμοδιότητα διότι δεν έχουν μεταφερθεί από την Περιφέρεια όπως προέβλεπε αρχικά ο Καλλικράτης