ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Πρόγραμμα Αποκομιδής

ΒΟΛΟΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

Ν. ΙΩΝΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΜΑΡΚΕΤ κ.λ.π
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ

 

Ανακύκλωση μικρών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών

Οι Δημότες υποχρεούται να μεταφέρουν τις συσκευές τους στο Δημοτικό αμαξοστάσιο της ΔΕ Βόλου στην οδό Χατζηπέτρου 5 στην Νεάπολη, όπου λειτουργεί ειδικός χώρος εναπόθεσης των παραπάνω και τα οποία παραδίδονται σε πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης με την  οποία έχει στνάψει σύμβαση ο Δήμος.

 

Διαχείριση προϊόντων οικοδομικών εργασιών, μπαζών κ.λ.π.

Η μεταφορά και η εναπόθεση προϊόντων οικοδομικών εργασιών, προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων κλπ., πραγματοποιείται  με ευθύνη των ιδιωτών ή φορέων από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται, σε χώρους πιστοποιημένων εταιρειών για την Διαχείριση τέτοιων προϊόντων.

Τέτοιες εταιρείες λειτουργούν στην Β ΒΙΠΕ και στην περιοχή του ΧΥΤΑ Βόλου.

 

Περισυλλογή-Αποκομιδή ογκώδων αντικειμένων και προϊόντων κηπουρικών εργασιών

Η περισυλλογή-αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ( παλαιά έπιπλα, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) και των προϊόντων κηπουρικών εργασιών ( κλαδιά, χόρτα, φύλλα κ΄λ΄π.) πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 

Εγκαταλελημμένα οχήματα

Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο. 

Επ΄ αυτών επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μετά την παρέλευση  45   ημερών μεταφέρονται με ευθύνη του Δήμου σε διαλυτήριο οχημάτων ή όπου αλλού προβλέπει ο Νόμος. 

Στις παραβάσεις των παραπάνω επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρθο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας