ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027
Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027