ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Διεύθυνση Πρασίνου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση και ανάπτυξη των χώρων πρασίνου του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρασίνου στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγεται διοικητικά το αποκεντρωμένο Τμήμα Πρασίνου της δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας.

Οι αρχές ανάπτυξης και προστασίας του αστικού - περιαστικού πρασίνου του Δήμου Βόλου (Κανονισμός για το Πράσινο) καθορίζονται από την υπ' αρ. 702/2012 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. 

  Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Πρασίνου

  Τηλέφωνα εξυπηρέτησης Πολιτών: 2421353633, 2421353627

  Κέντρο εξυπηρέτησης Δημοτών: 2421037679

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  EMAIL

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

  Κτίριο Σκενδεράνη
  Τοπάλη-Δημητρίαδος 
  5ος όροφος

  2421097667 (fax: 2421097672)

  prasino@volos-city.gr

  ΣΑΚΚΑ ΜΑΛΒΙΝΑ

  Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου

   

  2421097673

   

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΡΑΝΙΑ

  Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου

   

  2421097656

   

  ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου

   

  2421097671 

   

  ΛΥΓΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου

   

  2421097657

   

  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου

   

  2421097664

   

  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Υπάλληλος Διεύθυνσης Πρασίνου   2421353108  

   

  Τμήματα Διεύθυνσης Πρασίνου

  ΤΜΗΜΑ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  EMAIL

  Τμήμα Πάρκων, Πλατειών και Δενδροστοιχιών

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κτίριο Σκενδεράνη
  Τοπάλη-Δημητρίαδος 
  5ος όροφος

  2421097667 

   

  Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου

  Μαλακασιώτης Βασίλης

   

  2421086330 (Αλιβέρι) 

   

  Τμήμα Πρασίνου- Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας

  Πολυχρονίδης Κων/νος

  Πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας

  2421353108 (fax 2421353139)

  prasino@volos-city.gr

   

  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πρασίνου

  Ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Πρασίνου είτε με τηλεφωνική είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία είτε με αίτηση για τα ακόλουθα:
  • Φύτευση νέων δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Κλάδεμα δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου. Στη συνέχεια κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πρασίνου, θα γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα λάβει την τελική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εκδοθεί η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας σε περίπτωση κοπής του δένδρου. 
  • Βοτάνισμα ζιζανίων (αγριόχορτων) σε χώρους φυτών ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Αποκομιδή κλαδιών ή απορριμάτων από πάρκα και πλατείες 
  • Πάσης φύσεως θέμα που αφορά τη συντήρηση χώρων πρασίνου (π.χ. πότισμα δένδρων, στήριξη δένδρων με πασσάλους, βλάβη σε αρδευτικό σύστημα πάρκων, πλατειών, νησίδων κτλ)
  • Πάσης φύσεως θέμα που αφορά την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του αστικού- περιαστικού πρασίνου
  • Συμβουλές για διαμορφώσεις και φυτεύσεις σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους
  • Συμβουλές για πάσης φύσεως θέματα φυτοπροστασίας και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση - καταπολέμηση  του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους