ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ενός (1)  ΔΕ Ηλεκτρολόγου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α’ Ειδικότητας διάρκειας 8 μηνών

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστή/ριας στο 6ο Λύκειο Βόλου με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/02/2020 έως 30/06/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 (ΔΥΟ) ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01/12/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΥΤΟΚΟΥ

Πρόσληψη 2 (δύο) καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2019 έως 30/06/2020 και αντικείμενο: 1) τον καθαρισμό δεκαοχτώ (18) αιθουσών για την πρώτη θέση και 2) τον καθαρισμό δεκαεφτά (17) αιθουσών για τη δεύτερη θέση, στο σχολι

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πρόσληψη καθαριστή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 01/12/2019 έως 30/06/2020 για το 9ο Γυμνάσιο Βόλου

Πρόσληψη καθαριστή/ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/12/2019 έως 30/06/2020 και αντικείμενο τον καθαρισμό εννιά (9) αιθουσών του 9ου Γυμνασίου Βόλου, (Χείρωνος – Αναπαύσεως – Ζάχου) / Βόλος Τηλ. 2421046996)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Δημόσια Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α   Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
=================================

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2019

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΟΧ 2/2019 "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΟΧ 1/2019 "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ