ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ οπωρολαχανικών & ένδυσης-υπόδησης, από 1/4 - 30/6/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τοπάλη 12 – Δημητριάδος   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση αλλαγής αντιδημάρχων
 «Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι»  Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος , Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι» Γάτος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα λαϊκών αγορών για το δίμηνο από 1 ΜΑΡΤΙΟΥ έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ''ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ'' (ΟΠΣΑΑ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4849/2021 (Α΄ 207)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2023
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 διενεργεί την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023 με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ταξιδεύεις τον χειμώνα; Προετοιμάσου Οδηγίες Προστασίας με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση αναπλήρωσης του Δημάρχου στα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων, αρμοδιότητας Δημάρχου
στον κ. Σαββάκη Αριστείδη, που ορίστηκε αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού-Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση ορισμού του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών,
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Διοίκησης του Δήμου Βόλου κ. Γεωργίου Τόρη , ως πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Βόλου