Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών για την εφαρμογή του φετινού Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τις εξαιρούμενες ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και την ανάγκη συμμετοχής τους με συμπληρωματικές δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος