ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020