Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Βόλου για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με την ειδικότητα του Εργάτη Ταφών - Εκταφών ΥΕ και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  17/7/2021 έως 26/7/2021

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΣΟΧ 1/2021 - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"