Παράταση θητείας αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων Δήμου Βόλου