για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης