Ορισμού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για την άσκηση εποπτείας και συντονισμού δημοτικών δράσεων στον τομέα εξυπηρέτησης πολιτών