Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Α ΚΑΙ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΡΙΑΣ