Ο Δήμος Βόλου, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη επανασχεδιασμού της πολιτικής των μεταφορών του, αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και το υπάρχον σύστημα μεταφορών αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις, προχώρησε στην διαδικασία ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για τους βασικούς στόχους και κατευθύνσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς επίσης και για τις προτάσεις που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εκπόνησής του, έχει συσταθεί η παρακάτω επίσημη ιστοσελίδα για το Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου: https://svak.dimosvolos.gr/

Βασικό χαρακτηριστικό κατά την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ και μια από τις βασικές διαφορές του σε σύγκριση με τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων θεσμικών και άλλων φορέων και των πολιτών. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου στην διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ, το οποίο θα στοχεύει στην ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων κινητικότητας του Δήμου Βόλου.

To ερωτηματολόγιο της έρευνας μετακινήσεων του ΣΒΑΚ βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/kdmVhTi9CMNHLEc4A.