ΣΟΧ 1/2021 (ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων)

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας