με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Πρασίνου:
- ένας (1) ΔΕ Οδηγός με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 05/05/2022 έως 14/5/2022 και ώρα 23:59

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΣΟΧ 1/2022 - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"