του κοινωφελούς σκοπού της κληροδοσίας Δημητρίου Κασσιανλης του Δημητρίου υπέρ του σωματείου με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"