περί ορισμού δημοτικών συμβούλων ως εντεταλμένων συμβούλων για την άσκηση εποπτείας και συντονισμού δημοτικών δράσεων