Βασικός σκοπός των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε  θέματα υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου.
Εν μέσω της πανδημίας η δια ζώσης ενημέρωση καθίσταται επικίνδυνη για την δημόσια υγεία.
Προτείνουμε την ευαισθητοποίηση των δημοτών στην πρόληψη για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσα από μαγνητοσκοπημένο βίντεο το οποίο μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα link
https://youtu.be/mArdO5ofJNI