Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2023 ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ 

Πίνακες της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2023 της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου  ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε  υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο

Εκτύπωση άρθρου

Διαβάστε Επίσης

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών δεκαέξι (16) συνολικά υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων
και συγκεκριμένα:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 111 Ειδικότητα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
της υπ' αρ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα:
- Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας - Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών - Ένα (1) υπάλληλο κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ή Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργων
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ ΔΕΟΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση Δημάρχου για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη σε θέματα Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΏ (8) ΜΗΝΩΝ
Τριών (3) ατόμων κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών    Ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τριών (3) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 4/2023
ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ  και ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (73) ατόμων ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, στη Διεύθυνση Καθα
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2023 για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόλου  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/11/2023 έως 1/12/2023 ώρα 23.59μμ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , δηλ. ΠΡΙΝ ΤΙΣ 22/11/2023  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΏ (8) ΜΗΝΩΝ
- Τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού - Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Γεωπονίας - Έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Κηπουρών, ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6/11/2023 έως 10/11/2023.