Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ανακοίνωση διαβούλευσης για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου

Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στον δημόσιο χώρο της πόλης, αποτελεί μία από τις πρώτες σε ιεράρχηση κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασμού. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και εν γένει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Η εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων οδηγεί στη συμπερίληψή τους και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτησή τους από άλλα άτομα και ενισχύοντας την παραγωγική τους δυναμική.

Ο ελληνικός αστικός χώρος παρουσιάζει πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις υποδομές προσβασιμότητας για εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ. Σε εθνικό επίπεδο και στο θεσμικό πλαίσιο, την τελευταία δεκαετία δόθηκε στην ελληνική νομοθεσία αρκετή έμφαση στην έννοια της προσβασιμότητας, καθώς προστέθηκαν οι βασικοί ορισμοί, οι βασικές αρχές σχεδιασμού προσανατολισμένες στις ευάλωτες ομάδες καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, ενισχύονται έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει). Τα Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129).

Προκειμένου να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, οι Δήμοι καταρτίζουν Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων τους, σε περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται και στην οποία θα εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα περιεχόμενα του Σ.Α.Π.

Για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, ενδείκνυται η διαβούλευση του Σ.Α.Π. με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως με την ΕΣΑμεΑ, και η τυχόν συμπλήρωσή ή διόρθωσή του με νέα στοιχεία, πριν την τελική του έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Φορέα Εκπόνησης.

Στα πλαίσια εκπόνησης του Παραδοτέου Π.2, διαμορφώθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που αφορά στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Βόλου αλλά και των επισκεπτών του. Παρακαλούμε όπως αφιερώσατε 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, ώστε οι απόψεις σας να ληφθούν υπόψη και να καταρτιστεί επαρκώς ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαμόρφωση προσβάσιμων υποδομών. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 30/11/2023. Πρόσβαση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο έχετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/jzEdCAAfaHpvrEFe6

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Εκτύπωση άρθρου

Διαβάστε Επίσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Θερινών Θεάτρων Δήμου Βόλου 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στο τηλεφωνικό κέντρο του κτιρίου ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ, αύριο 14/6/2024, από τις 08:00 έως 14:00, δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτό.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2024 Δ.Σ.
για τη διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής στα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις Λαϊκές Αγορές του Βόλου για το δίμηνο από 1 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
προς ενημέρωση των πολιτών με ιδιαίτερη προσοχή στους έχοντες υπαίθριες εργασίες (αγρότες- κτηνοτρόφοι-μελισσοκόμοι κ.α.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσκληση Δημάρχου Βόλου σε κοινή σύσκεψη για τη διάθεση και τον καθορισμό τρόπου χρήσης δημοτικών χώρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, για την ανάδειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόγραμμα ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ οπωρολαχανικών & ένδυσης-υπόδησης, από 1/4 - 30/6/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τοπάλη 12 – Δημητριάδος   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ