Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Ανακοίνωση διαβούλευσης για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βόλου

Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στον δημόσιο χώρο της πόλης, αποτελεί μία από τις πρώτες σε ιεράρχηση κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασμού. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και εν γένει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Η εξασφάλιση της αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων οδηγεί στη συμπερίληψή τους και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, συμμετέχοντας ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτησή τους από άλλα άτομα και ενισχύοντας την παραγωγική τους δυναμική.

Ο ελληνικός αστικός χώρος παρουσιάζει πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις υποδομές προσβασιμότητας για εμποδιζόμενα άτομα και ΑμεΑ. Σε εθνικό επίπεδο και στο θεσμικό πλαίσιο, την τελευταία δεκαετία δόθηκε στην ελληνική νομοθεσία αρκετή έμφαση στην έννοια της προσβασιμότητας, καθώς προστέθηκαν οι βασικοί ορισμοί, οι βασικές αρχές σχεδιασμού προσανατολισμένες στις ευάλωτες ομάδες καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, ενισχύονται έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει). Τα Σχέδια Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129).

Προκειμένου να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, οι Δήμοι καταρτίζουν Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων τους, σε περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται και στην οποία θα εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα περιεχόμενα του Σ.Α.Π.

Για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, ενδείκνυται η διαβούλευση του Σ.Α.Π. με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως με την ΕΣΑμεΑ, και η τυχόν συμπλήρωσή ή διόρθωσή του με νέα στοιχεία, πριν την τελική του έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Φορέα Εκπόνησης.

Στα πλαίσια εκπόνησης του Παραδοτέου Π.2, διαμορφώθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που αφορά στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Βόλου αλλά και των επισκεπτών του. Παρακαλούμε όπως αφιερώσατε 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, ώστε οι απόψεις σας να ληφθούν υπόψη και να καταρτιστεί επαρκώς ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαμόρφωση προσβάσιμων υποδομών. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 30/11/2023. Πρόσβαση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο έχετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/jzEdCAAfaHpvrEFe6

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Εκτύπωση άρθρου

Διαβάστε Επίσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Νέα Ιστοσελίδα του Δήμου Βολου για τα αδέσποτα (υιοθεσίες, μητρώο εθελοντών)
Ας γίνουμε όλοι σύμμαχοί τους!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027
Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδριάζει στο Δημαρχείο Βόλου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα «Διαβούλευση στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2021-2027».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ 01-11-2023 ΕΩΣ 31-12-2023
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Bazaar βιβλίου
Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 από τις 10:00 έως τις 18:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01-10-2023 ΕΩΣ 31-12-2023 και ΒΟΛΟΥ ΕΩΣ 31-10-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού, σε όλη την Επικράτεια
συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού (ΣΣ) Πολιτικής Άμυνας καθώς και των καμπάνων εκκλησιών λόγω της άσκησης ΤΑΜΣ "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23"
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2023, στο Δήμο Βόλου
καλούνται να έρθουν ή να τηλεφωνήσουν στο κεντρικό Δημαρχείο Βόλου, από τις 7:00 π.μ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ
Λόγω των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η περιοχή  του Δήμου Βόλου από τις πλημμύρες, η διανομή του ΤΕΒΑ παρατείνεται για μία ημέρα και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 2/10/2023. τηλ. επικ. 2421048846  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ
Ο Δήμος Βόλου ως επικεφαλής εταίρος της ΚΣ Μαγνησίας/Σποράδων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 18/09/2023 έως και την Παρασκευή 29/09/2023 θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Β
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες που έλαβαν χώρα στο Δήμο Βόλου και θέλουν να αποζημιωθούν
- Είτε πρέπει να προσέρχονται στο κεντρικό Δημαρχείο Βόλου ώστε να δηλώσουν (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και είδος ζημιάς) από τις 8:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ.