ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04.03.2021

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και σήμερα, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου του Δήμου Βόλου, πραγματοποίησαν ελέγχους σε λαϊκές αγορές με είδη ένδυσης .Οι έλεγχοι δεν επικεντρώθηκαν μόνο στην κατοχή άδειας, τον έλεγχο των κατόχων και των υπαλλήλων ή βοηθών και στην κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από αυτούς, αλλά και στην κατοχή των ειδικών βεβαιώσεων μετακίνησης και την καθολική χρήση μάσκας από τους ίδιους και τους πελάτες.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε όλη την διάρκεια του προηγούμενου μήνα από κλιμάκια της υπηρεσίας μας, τόσο σε χώρους λαϊκών αγορών στην δημοτική ενότητα Βόλου, όσο και στις δημοτικές ενότητες Νέας Ιωνίας και Αγχιάλου. Από την υπηρεσία μας, όλο αυτό το διάστημα έγιναν αυστηρές συστάσεις στους επαγγελματίες που εμφάνισαν κωλύματα νομιμότητας και ταυτόχρονα ενημέρωση τόσο για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού όσο και για την τήρηση των διατάξεων του υπαίθριου εμπορίου στις λαϊκές αγορές. Απόρροια των συνεχών ελέγχων ήταν η συμμόρφωση των επαγγελματιών σε τεράστιο ποσοστό, χωρίς μέχρι τώρα να χρειαστεί η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πιο πρόσφατου ελέγχου στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης 03.03.2021 επί της οδού Καποδιστρίου.

Σε όλη αυτή την περίοδο , παρούσα στους ελέγχους ήταν και η αρμόδια αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων – Εκδηλώσεων, κ. Αναστασία Μορφογιάννη η οποία επισημαίνει τα εξής: "Τον τελευταίο μήνα οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου μας προχώρησαν σε ενδελεχείς ελέγχους σε χώρους λαϊκών αγορών για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4497/2017 και την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Σε πρώτη φάση περιοριστήκαμε σε αυστηρές συστάσεις και απομάκρυνση τυχόν επαγγελματιών που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη λαϊκή ή παρουσίασαν προβλήματα με τις άδειές τους. Ωστόσο η περίοδος των συστάσεων έχει παρέλθει και πρέπει να γνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες τα κλιμάκια ελέγχου θα προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων και αν χρειαστεί και σε κατάσχεση των προϊόντων , όπου αυτό προβλέπεται."

Επισημαίνεται από την υπηρεσία μας ότι οι επαγγελματίες οφείλουν κατά τον έλεγχο να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους και να επιδεικνύουν την νόμιμη άδεια η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και να είναι θεωρημένη, την αστυνομική τους ταυτότητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και να δραστηριοποιούνται αυτοί που αναφέρονται στην άδεια ή οι νόμιμα δηλωμένοι βοηθοί τους και όχι τρίτα αδήλωτα πρόσωπα. Ταυτόχρονα οφείλουν να επιδεικνύουν και την αντίστοιχη βεβαίωση μετακίνησης που εκδίδεται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα από το taxisnet. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την δραστηριοποίησή τους στους χώρους λαϊκής αγοράς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Βόλου στα τηλ: 2421353261 – 262 (γραφείο λαϊκών αγορών).

 

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας,

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Εκδηλώσεων

Αναστασία Μορφογιάννη