Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ DANIEL

Για υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων των πληγέντων του Daniel

Ανοικτή μέχρι 12 Ιανουαρίου η πλατφόρμα της Πρώτης Αρωγής

 

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ανακοινώνεται ότι, η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και διορθώσεων έως και την 12η Ιανουαρίου 2024.

Όσον αφορά την επιχορήγηση στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής:

 • Για τις επιχειρήσεις, αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Διοικητήριο (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου / Πλατεία Ρήγα Φεραίου) στον 3ο όροφο, γραφείο 301 κα Ελένη Σαμαρά. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2413506359.
 • Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και οι κάτοχοι αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω των κατά τόπους ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Ιανουαρίου 2024, ενώ κατά την επόμενη περίοδο έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα και λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου.

Επιπρόσθετα ανακοινώνεται ότι, με σκοπό οι επιτροπές Κρατικής Αρωγής στην Π.Ε. Λάρισας, αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από τη θεομηνία «DANIEL» σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα να προχωρήσουν στην αποτίμηση ζημιών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συγκεντρωτική κατάσταση των γεωργικών γαιών, του παγίου κεφαλαίου, των αποθηκευμένων προϊόντων και των πρώτων υλών που υπέστησαν ζημιές και αποτίμηση της ζημιάς κατά κατηγορία, στην οποία ο κάθε παραγωγός μπορεί να σημειώσει το κόστος ζημιάς κατ’ αυτού, εφόσον επιθυμεί.
 2. Φωτογραφίες ή βίντεο όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της ζημιάς (εφόσον υπάρχουν), τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (εφόσον προέρχονται από αγορά), εμπορευμάτων, εξοπλισμού κ.λπ., και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκτίμηση της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης.
 3. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) 2023 (αναλυτική εκτύπωση με χάρτες και συγκεντρωτική κατάσταση ΕΛΓΑ).
 4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την ΔΑΟ) ή ψηφιακά μέσω gov.gr.
 5. Ασφαλιστικό Συμβόλαιο εφόσον υφίσταται και βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Ειδικότερα, επιπλέον:

 • Για αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα: Άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του δικαιούχου, ασφάλεια, τιμολόγιο επισκευής (σε περίπτωση επισκευής) ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση εκκρεμότητας ως προς την επισκευή).
 • Για γεωτρήσεις: Άδεια χρήσης νερού στο όνομα του δικαιούχου ή βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης υποβολής αιτήματος και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
 • Για ζημιές σε εξοπλισμό άντλησης νερού: (α) Βεβαίωση άρδευσης από δίκτυο ΤΟΕΒ (από ΤΟΕΒ) και φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος και (β) Άδεια χρήσης νερού από ποτάμι (από αρμόδιο Δήμο).
 • Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Άδεια Λειτουργίας (σε ισχύ) και οικοδομικά παραστατικά (όπου απαιτείται – δεν απαιτείται για πρόχειρες κατασκευές).
 • Για ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο υπό μίσθωση ή χρησιδάνειο (μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις):
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου – μισθωτή / χρήστη ότι δεσμεύεται για την αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο και ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης (χορηγείται από τη ΔΑΟ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην καταβολή της επιχορήγησης στον μισθωτή – χρήστη του αγροτεμαχίου με την υποχρέωση αποκατάστασης και στην πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, ότι δεν αποζημιώνεται από άλλο φορέα για τις εν λόγω ζημιές και ότι δεν υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο (χορηγείται από τη ΔΑΟ). Εφόσον υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαιτείται η προσκόμισή του.
 • Για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, η ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ εφόσον υποβάλλεται και η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ΑΑΔΕ ή του χρησιδανείου, το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερης της ημερομηνίας της θεομηνίας.
 • Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ εφόσον η μίσθωση – το χρησιδάνειο προκύπτει από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση λοιπών αποδεικτικών.

Επισημαίνεται ότι δύναται να ζητηθούν επιπρόσθετα λοιπά δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά σε ντοσιέ με λάστιχο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας εγγράφων.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας:

 • στην Λάρισα: Θεοφράστου & Καλλισθένους 27 και ώρες 9:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
 • στα Φάρσαλα: Νικηταρά 15 (Διοικητήριο) 1ος όροφος και ώρες 9:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

 • Λάρισα: 2413511-188, -132 και -129
 • Φάρσαλα: 2491022294

 

 

Εκτύπωση άρθρου

Διαβάστε Επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε πλήρη λειτουργία το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Πρώτη ευρεία σύσκεψη για τον νέο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας
Δ. Κουρέτας: «Θα αλλάξουν πολλά στην πολιτική προστασία - Σύμμαχος μας η τεχνολογία»  
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Απαραίτητη η επικοινωνία με τους Δήμους
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Χορήγηση οικονομική ενίσχυσης πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 στο Δήμο Βόλου
    Από τον Δήμο Βόλου γνωστοποιείται ότι ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων προς το δήμο Βόλου των δημοτών των οποίων οι περιουσίες  υπέστησαν ζημιές από τη πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου, βασει της ΚΥΑ 33862/6-5-2019
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση συμμετοχής των πολιτών σε διαδικτυακή διαβούλευση του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (2021-2027)
 
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Προσβάσιμες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τέσσερις παραλίες του Δήμου Βόλου
Απολύτως προσβάσιμες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι οι παραλίες Αναύρου, Αλυκών, Νέας Αγχιάλου και Κάτω Λεχωνίων (θέση Καρνάγιο) του Δήμου Βόλου, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί τα ολοκληρωμένα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, SeaAccess.
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Μάιος – Μήνας Πρόληψης για την Αρτηριακή Υπέρταση, Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Αρτηριακή Υπέρταση