Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βόλου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αρχίζουν και πάλι την λειτουργία την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έπειτα από την σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βόλου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρειν 25

2

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 25

3

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

4

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25

6

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

7

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

8

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

9

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

11

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

12

Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

13

Ιστορία Τέχνης 25

14

Κινηματογράφος 25

15

Αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25

16

Τοπική Ιστορία 25

17

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, διατροφή κ.λ.π.) 25

18

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10

19

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός 12

20

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Οικολογικός, οινολογικός 12

21

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός 12

22

«Χαίνηδες» Γνώστες του βουνού 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στόχος του Δήμου Βόλου, όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ.Γεωργία Μποντού-Τοκαλή, είναι μέσω των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες του Δήμου, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες τους σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, είτε για τη βελτίωση της εργασίας τους, είτε για αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν άμεση συνάφεια με την τουριστική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής, ώστε να καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου: dimosvolos.gr στην ενότητα κάτοικοι ή απευθείας στο παρακάτω link: https://dimosvolos.gr/el/kentro-dia-biou-mathisis-dimou-bolou

και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 242102857, 2421028518 (εσωτ. 3)

Ταχ. Διεύθυνση: Ζάχου με Επτά Πλατανίων, Βόλος

Αποστολή των αιτήσεων στο email: apediavol@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.