Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται  οι  άρρενες  που γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βόλου, καθώς  και για τους άρρενες που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Δημοτικών ενοτήτων Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδος, Ιωλκού, Μακρινίτσας, Νέας Αγχιάλου, Νέας Ιωνίας και Πορταριάς να προσέλθουν  μέχρι τη  13 Μαρτίου  2020 ,από το γραφείο Δημοτολογίου & Μητρώων Αρρένων  στην οδό Τοπάλη 12 στον Πρώτο όροφο προκειμένου να δώσουν στοιχεία για τη Σύνταξη του στρατολογικού πίνακα .

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ
         ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ