Κατόπιν αποφάσεως της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων, και λαμβάνοντας υπόψιν τα έκτακτα μέτρα
της Κυβέρνησης για πρόληψη και αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού. αναβάλλεται στο Δήμο Βόλου η προγραμματισμένη
από 16/3/2020 έως 27/3/2020 διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD) .

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το χρόνο πραγματοποίησης νέας διανομής.