για το νέο σύστημα των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Βόλου