ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΥΧΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (16 ΚΑΙ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021)