ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΔΟ ΕΩΣ 27/02/2021