ΑΝΑΛYΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2021 ΕΩΣ 30/04/2021