ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 50% ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 01-03-2021 ΕΩΣ 13-03-2021